Leczenie

Rodzaje i możliwości leczenia nowotworów złośliwych.

Leczenie onkologiczne można poddać kilku podziałom. 

Przy wyborze najlepszego dla danego chorego sposobu leczenia lekarz kieruje się rodzajem nowotworu, stanem zaawansowania choroby oraz ogólnym stanem zdrowia chorego.

Nie bez znaczenia są również możliwości ośrodka, w tym techniczne.

Najistotniejszy podział terapii onkologicznej, do której każdy chory powinien być kwalifikowany indywidualnie i bardzo starannie odpowiada na poniższe pytania:

 • radykalne / paliatywne
  (odpowiada na pytanie co leczenie ma na celu: wyleczenie czy przedłużenie życia / złagodzenie objawów)
 • miejscowe / systemowe
  (jaki jest zasięg leczenia i jego skuteczność na danym etapie choroby u konkretnego chorego)
 • samodzielne / skojarzone
  (jakie metody składają się na kompletne leczenie chorego onkologicznie)

Do wiodących sposobów leczenia onkologicznego należą: 

 • leczenie chirurgiczne (operacyjne)
 • chemioterapia
 • radioterapia (napromienianie)
 • terapia lekami ukierunkowanymi molekularnie (tzw. leczenie "celowane")
 • hormonoterapia
 • immunoterapia

Czytaj:

Leczenie

 

 

 
Fundacja Onkologiczna DSS

z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 76

Adres do korespondencji:
54-060 Wrocław, ul. Górecka 99B
email 36 36 fundacja@fundacja-onkologiczna.pl
KRS: 0000499246   REGON: 022407411
NIP: 8943054114

Rachunek bankowy:
71 1940 1076 3131 0619 0000 0000