Drukuj

logo Fundacja DSS maleGłówne Cele Fundacji:

 

Wsparcie informacyjne pacjenta onkologicznego
oraz jego najbliższych. 


Pacjent powinien: 

2. Propagowanie korzystania przez pacjenta z opieki hospicyjnej.

Pacjent i jego lekarz powinni być świadomi faktów:

3. Propagowanie walki z bólem nowotworowym. 

Pacjent powinien wiedzieć, że: 

Lekarz powinien pamiętać, że:

4. Propagowanie partnerskich relacji pomiędzy pacjentem i jego lekarzem. 

Wzajemny szacunek i zrozumienie na linii lekarz-pacjent jest niezbędne do zbudowania relacji sprzyjających efektywnemu leczeniu. 

 

Wartości, zasady i postępowanie, które popieramy
 

Prawo pacjenta (i/lub upoważnionych przez niego osób) do udzielenia mu wyczerpujących informacji dotyczących jego stanu zdrowia, możliwych efektów leczenia i rokowania.  

Nie realizowanie tego prawa skutkuje: 

Prawo pacjenta do nie ukrywania przed nim prawdy. 

Rodzina, której lekarz udzielił informacji na temat stanu zdrowia ich bliskiego - nie powinna tych informacji przed chorym ukrywać:

Stosowanie w walce z nowotworem złośliwym wyłącznie konwencjonalnego leczenia onkologicznego.

Aby z powodzeniem realizować ten postulat - konieczna jest opieka nad pacjentem wzbudzająca jego zaufanie do medycyny akademickiej. Źródłem poszukiwania przez pacjenta "terapii" innych niż leczenie konwencjonalne - jest niewiedza i brak rozumienia celu i istoty leczenia, któremu się go poddaje.
Często wynika to z postawy jego lekarza, który nie podejmuje z chorym rozmowy sądząc, że ów "i tak niewiele zrozumie".


Leczenie interdyscyplinarne z lekarzem onkologiem jako koordynującym proces leczenia chorego na nowotwór złośliwy pacjenta. 

W procesie podejmowania decyzji dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u danego pacjenta winien zawsze uczestniczyć lekarz onkolog. Zwracamy w tym miejscu uwagę na znaczący problem: 

w naszym kraju dość powszechne jest samodzielne prowadzenie leczenia pacjenta onkologicznego przez lekarzy innych specjalizacji, co powoduje niejednokrotnie drastyczne wręcz odstępstwa od aktualnych wytycznych w zakresie diagnostyki i optymalnej terapii onkologicznej. 


Uświadomienie pacjenta o tym, że jego lekarz:

 

Cele naszej działalności realizujemy poprzez:
 

1. Starannie moderowane forum onkologiczne (założone i działające od stycznia 2009 roku), na którym chory lub jego bliscy mogą zapytać o to, co ich niepokoi i uzyskać rzetelną odpowiedź.
Forum odwiedzają i pomagają odpowiadać na pytania lekarze onkolodzy, pracownicy hospicjów, lekarze rodzinni, psychoonkolog.

2. Podejmowanie konkretnych inicjatyw w odzewie na dostrzegane/zgłaszane problemy w procesie leczenia onkologicznego lub opieki paliatywnej:

3. Uczestniczenie w kongresach, konferencjach, spotkaniach edukacyjnych (głównie organizowanych przez PTOK i PTO) - służy to aktualizacji wiedzy na temat wciąż zmieniających się standardów leczenia w onkologii klinicznej oraz pozyskiwaniu informacji o nowych możliwościach (nowe leki, nowe badania kliniczne).
Ta wiedza pozwala nam niejednokrotnie pomóc choremu w wyborze ośrodka, w którym zdecyduje się on podjąć leczenie.

4. Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, które swoją działalność kierują na rzecz pacjenta onkologicznego i jego lekarza - "połączenie sił" umożliwa podjęcie znacznie szerszego zakresu działań.

 

 
OSense O-Sense